BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2016-17 [ INTAKE : GEN-41, SC-16, ST-04, OBC A-07, OBC B-05, GEN PH-01 ]
 B.A HONOURS GEOGRAPHY SC ALL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC16006178 SHIB SHANKAR DALAI SC N 95 431 138.10
2 2 BC16000597 LABANI BERA SC N 94 374 131.40
3 3 BC16002532 SUDIPA JANA SC N 88 413 129.30
4 4 BC16000613 SOURAV KARAN SC N 90 391 129.10
5 5 BC16002563 GOBINDA BERA SC N 90 380 128.00
6 6 BC16001749 SHUKDEB MAJEE SC N 88 395 127.50
7 7 BC16003024 MAMATA BERA SC N 87 383 125.30
8 8 BC16006381 ANITA MANDAL SC N 85 400 125.00
9 9 BC16002067 SUJATA SHIT SC N 84 408 124.80
10 10 BC16002967 tapasi bera SC N 86 379 123.90
11 11 BC16001015 SUMAN KALYAN DAS SC N 85 360 121.00
12 12 BC16000143 BHRIGURAM BHUNIA SC N 80 393 119.30
13 13 BC16000991 SOMA PRADHAN SC N 81 374 118.40
14 14 BC16000442 SUBHADIP SAHOO SC N 82 357 117.70
15 15 BC16001671 LIPI MANGAL SC N 80 372 117.20
16 16 BC16005124 BUDDHADEV PANDIT SC N 80 369 116.90
17 17 BC16003058 subhankar bera SC N 80 369 116.90
18 18 BC16002832 ANUPAM GHORAI SC N 80 361 116.10
19 19 BC16006305 MADHURI DOLAI SC N 80 357 115.70
20 20 BC16001631 SURAJ DOLAI SC N 81 333 114.30
21 21 BC16001654 MUKULCHAND BAR SC N 80 334 113.40
22 22 BC16000062 SOUMEN MONDAL SC N 80 333 113.30
23 23 BC16002632 TANUSHREE PRAMANIK SC N 80 333 113.30
24 24 BC16006393 RINKU BARMAN SC N 78 351 113.10
25 25 BC16001492 SANGITA HAZRA SC N 80 324 112.40
26 26 BC16005040 MADHURI SHIT SC N 80 310 111.00
27 27 BC16000354 ACHINTA SHIT SC N 77 324 109.40
28 28 BC16000303 BITHI BAR SC N 75 343 109.30
29 29 BC16000005 MANUSREE SHIT SC N 73 357 108.70
30 30 BC16002911 TANMOY PANDIT SC N 73 355 108.50
31 31 BC16001517 DEBNATH DAS SC N 75 328 107.80
32 32 BC16004446 BIKASH MALI SC N 75 320 107.00
33 33 BC16001720 SAYANTAN DALAPATI SC N 72 346 106.60
34 34 BC16003754 SANGITA PRAMANIK SC N 71 343 105.30
35 35 BC16005831 BASUDEV MANDAL SC N 72 323 104.30
36 36 BC16000219 PARAMITA PANDIT SC N 72 309 102.90
37 37 BC16006435 SOUVIK GIRI SC N 68 340 102.00
38 38 BC16000886 soumitra mandal SC N 72 296 101.60
39 39 BC16006456 KRISHNENDU PRAMANIK SC N 70 304 100.40
40 40 BC16003000 SOUMITRA JANA SC N 71 293 100.30
41 41 BC16001670 MOUMITA PRADHAN SC N 70 283 98.30
42 42 BC16000675 SIKHA MAJHI SC N 66 317 97.70
43 43 BC16001415 SOURAV PRADHAN SC N 67 289 95.90
44 44 BC16000740 BARUN GIRI SC N 66 291 95.10
45 45 BC16002489 BARUN GIRI SC N 66 291 95.10
46 46 BC16003339 KRISHNA DOLAI SC N 66 255 91.50
47 47 BC16000601 PRASANTA GHORAI SC N 61 305 91.50
48 48 BC16001524 RUPALI GIRI SC N 57 253 82.30
49 49 BC16000042 ARANYA GIRI SC N 53 288 81.80
50 50 BC16003035 SAYANTANI PANDIT SC N 52 250 77.00
51 51 BC16006248 madhuri dolai SC N 46 233 69.30