BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.SC HONOURS ZOOLOGY SC ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17000692 LAKSHINDAR DAS SC N 90 425 132.50
2 2 BC17003153 ANIKET PANDIT SC N 91 397 130.70
3 3 BC17005040 KAKALI MANDAL SC N 86 435 129.50
4 4 BC17001661 BAISAKHI BARMAN SC N 92 371 129.10
5 5 BC17001856 KARTIK SHIT SC N 88 411 129.10
6 6 BC17003311 TRISHA MAITY SC N 86 419 127.90
7 7 BC17003570 JOYDEV SHIT SC N 88 395 127.50
8 8 BC17004129 MOUMITA JANA SC N 86 413 127.30
9 9 BC17004155 DIPAK SHIT SC N 85 421 127.10
10 10 BC17004033 DEBJIT BERA SC N 84 401 124.10
11 11 BC17004035 DEBJIT BERA SC N 84 401 124.10
12 12 BC17001213 mrinal kanti bera SC N 88 360 124.00
13 13 BC17000415 SHRABANDEB BARMAN SC N 88 348 122.80
14 14 BC17002438 SOUMEN MUNDA SC N 85 374 122.40
15 15 BC17005274 aparna shit SC N 80 417 121.70
16 16 BC17004676 SUJAY BERA SC N 83 386 121.60
17 17 BC17000854 SUJAY BERA SC N 83 386 121.60
18 18 BC17003321 GOURAV BHUNIA SC N 82 395 121.50
19 19 BC17003657 shyama malakar SC N 82 378 119.80
20 20 BC17003273 MADHUMITA MANDAL SC N 82 377 119.70
21 21 BC17000712 SANDIP SHIT SC N 85 345 119.50
22 22 BC17002109 ANIKET BARMAN SC N 80 393 119.30
23 23 BC17002461 SANJIB MAITY SC N 81 373 118.30
24 24 BC17004304 SWAGATA JANA SC N 80 380 118.00
25 25 BC17004448 NITAI GHORAI SC N 82 347 116.70
26 26 BC17000443 MANINDRA DOLAI SC N 83 331 116.10
27 27 BC17001354 APURBA JANA SC N 77 391 116.10
28 28 BC17000537 CHANDAN DAS SC N 77 389 115.90
29 29 BC17002969 ranjit jana SC N 81 345 115.50
30 30 BC17000105 rupam gharai SC N 78 366 114.60
31 31 BC17001104 DEBASIS RANA SC N 80 344 114.40
32 32 BC17003379 ARUN GORAY SC N 78 363 114.30
33 33 BC17000212 APARNA SINGHA SC N 74 385 112.50
34 34 BC17001628 MANIK DAS SC N 78 344 112.40
35 35 BC17001729 bhaskar mondal SC N 73 394 112.40
36 36 BC17000558 puspita maji SC N 73 393 112.30
37 37 BC17001091 MALOYKANTI MALLIK SC N 80 320 112.00
38 38 BC17001968 DEBASIS BERA SC N 70 410 111.00
39 39 BC17003422 samiran bera SC N 77 334 110.40
40 40 BC17003358 DIDHITI PRAMANIK SC N 71 383 109.30
41 41 BC17004125 CHIRANJIT BHUNIA SC N 76 319 107.90
42 42 BC17003297 BIPLAB MAJI SC N 74 331 107.10
43 43 BC17002328 BISHWANATH DAS SC N 70 341 104.10
44 44 BC17002309 KINJAL DAS SC N 67 361 103.10
45 45 BC17000717 MILAN PRADHAN SC N 65 378 102.80
46 46 BC17001947 AMAL BERA SC N 64 386 102.60
47 47 BC17000806 KOUSHIK KUMAR DAS SC N 72 303 102.30
48 48 BC17000149 manju dalai SC N 66 357 101.70
49 49 BC17002933 SANJOY JHANP SC N 70 314 101.40
50 50 BC17000720 KRISHNENDU DAS SC N 65 362 101.20
51 51 BC17002357 RUPCHAND RANA SC N 70 310 101.00
52 52 BC17000068 SOUMITRA JANA SC N 62 383 100.30
53 53 BC17003637 SAONI BARMAN SC N 65 350 100.00
54 54 BC17000626 SUMAN GHORAI SC N 68 307 98.70
55 55 BC17003460 PRASANTA NAYEK SC N 65 333 98.30
56 56 BC17003075 CHANDRAKANTA PRAMANIK SC N 66 320 98.00
57 57 BC17000869 PIYALI MANDAL SC N 65 327 97.70
58 58 BC17001341 ANUBHAB LOHAR SC N 68 291 97.10
59 59 BC17002964 MUKUNDA BERA SC N 65 320 97.00
60 60 BC17005215 RIYA DOLAI SC N 60 361 96.10
61 61 BC17003066 PALLABI GHORAI SC N 64 318 95.80
62 62 BC17004328 SUTAPA BISU SC N 57 381 95.10
63 63 BC17000983 PRANTIK HATI SC N 64 305 94.50
64 64 BC17001832 SAGAR GHORAI SC N 60 336 93.60
65 65 BC17002436 BAPPADITYA BARMAN SC N 60 325 92.50
66 66 BC17002370 SUBHANKAR PANDIT SC N 62 303 92.30