BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2016-17 [ INTAKE : GEN-71, SC-29, ST-08, OBC A-13, OBC B-09, GEN PH-02, SC PH-01 ]
 B.A HONOURS ENGLISH SC ALL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC16001328 TANUSHREE DOLAI SC N 85 432 128.20
2 2 BC16003338 PUJA DALAPATI SC N 83 415 124.50
3 3 BC16003546 SUMAN DOLAI SC N 82 411 123.10
4 4 BC16005849 BHABANI SANKAR PRADHAN SC N 82 403 122.30
5 5 BC16004503 INDRAJIT SHIT SC N 85 371 122.10
6 6 BC16001055 SOURAV SHIT SC N 82 398 121.80
7 7 BC16006304 SUJATA BARMAN SC N 80 414 121.40
8 8 BC16003708 SUSANTA GIRI SC N 83 377 120.70
9 9 BC16000940 SIDDHESWAR JANA SC N 81 393 120.30
10 10 BC16002108 USHA DAS SC N 86 331 119.10
11 11 BC16001922 PRIYA SARKAR SC N 76 402 116.20
12 12 BC16000542 RAJAT MANNA SC N 80 355 115.50
13 13 BC16002628 debabrata mandal SC N 77 358 112.80
14 14 BC16004135 PRIYANKA BERA SC N 75 368 111.80
15 15 BC16005984 BHAKTIPADA DAS SC N 80 294 109.40
16 16 BC16006350 SUBRATO HANSU SC N 78 314 109.40
17 17 BC16000154 TUFAN SHIT SC N 76 332 109.20
18 18 BC16000910 ARINDAM SHIT SC N 75 339 108.90
19 19 BC16002978 anita mandal SC N 68 400 108.00
20 20 BC16000723 ADITI JANA SC N 71 355 106.50
21 21 BC16004536 CHAITALI GIRI SC N 71 349 105.90
22 22 BC16005566 ABESH KUMAR SHIT SC N 71 348 105.80
23 23 BC16002786 Puspendu Mandal SC N 68 354 103.40
24 24 BC16000213 manoswita gharai SC N 68 331 101.10
25 25 BC16002949 SOUGATA SHIT SC N 70 300 100.00
26 26 BC16002463 NAMITA CHAMKAN SC N 62 360 98.00
27 27 BC16000219 PARAMITA PANDIT SC N 67 309 97.90
28 28 BC16004328 dipanwita mandal SC N 60 333 93.30
29 29 BC16005767 ADITYA DOLAI SC N 52 280 80.00