BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.A HONOURS SANSKRIT SC ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17002319 SUBHANKAR MAJI SC N 87 429 129.90
2 2 BC17001023 SUSANTA BHUNIA SC N 85 433 128.30
3 3 BC17003518 surya kanta bera SC N 88 392 127.20
4 4 BC17003109 PRASENJIT MANDAL SC N 80 409 120.90
5 5 BC17005111 SUBRATA KUILA SC N 83 371 120.10
6 6 BC17003409 LIPIKA MAITY SC N 80 381 118.10
7 7 BC17003391 MAMATA GHORAI SC N 81 355 116.50
8 8 BC17003915 RAMPADA GHORAI SC N 74 402 114.20
9 9 BC17000682 MANIMALA GHORAI SC N 80 328 112.80
10 10 BC17000120 MAMPI DAS SC N 75 361 111.10
11 11 BC17001909 RUMPA SAU SC N 76 342 110.20
12 12 BC17003217 PRIYANKA DAS SC N 74 357 109.70
13 13 BC17001345 SAMPA SIKDAR SC N 75 330 108.00
14 14 BC17000664 SUBHANKARI DAS SC N 76 312 107.20
15 15 BC17001952 SAMPA JANA SC N 71 359 106.90
16 16 BC17000205 RITU SHIT SC N 72 336 105.60
17 17 BC17003292 madhumita nayek SC N 72 318 103.80
18 18 BC17002072 SURAJ SING SC N 70 333 103.30
19 19 BC17004107 REBATI GHORAI SC N 72 309 102.90
20 20 BC17001970 BISHNU SHYAMAL SC N 70 326 102.60
21 21 BC17001411 ARUNITA PRADHAN SC N 67 348 101.80
22 22 BC17002012 SONALI MAITY SC N 70 314 101.40
23 23 BC17001070 BHIMSEN TARAI SC N 68 334 101.40
24 24 BC17003413 APRAJITA MAITY SC N 72 283 100.30
25 25 BC17000963 JAYASHREE PATRA SC N 68 292 97.20
26 26 BC17001346 SHIBNATH JANA SC N 66 310 97.00
27 27 BC17003585 JAYANTA SHIT SC N 66 297 95.70
28 28 BC17003113 RAJENDRA NATH BHUI SC N 64 316 95.60
29 29 BC17004072 SAGARIKA OJHA SC N 65 295 94.50
30 30 BC17003686 sunita tarai SC N 65 292 94.20
31 31 BC17003924 SUDIPTA GIRI SC N 65 288 93.80
32 32 BC17001474 sipra goray SC N 65 270 92.00
33 33 BC17001395 KAUSHIK PANDIT SC N 66 258 91.80
34 34 BC17002690 CHUMKI PRAMANIK SC N 64 266 90.60
35 35 BC17001218 SIMA PRAMANIK SC N 58 295 87.50
36 36 BC17003097 twinkle shit SC N 56 282 84.20
37 37 BC17002559 BHARAT PATAR SC N 56 263 82.30
38 38 BC17002663 PRAKASH DOLAI SC N 56 246 80.60
39 39 BC17003448 SUMITA DHAL SC N 52 254 77.40
40 40 BC17000501 SABITA JANA SC N 50 248 74.80
41 41 BC17001749 avik sarkar SC N 45 250 70.00