BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.SC HONOURS MATHEMATICS SC ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17000454 Rumpa rana SC N 90 412 131.20
2 2 BC17002209 arnab shyamal SC N 87 374 124.40
3 3 BC17002486 rup kumar dolai SC N 86 381 124.10
4 4 BC17003153 ANIKET PANDIT SC N 82 397 121.70
5 5 BC17001765 SUTAPA SHIT SC N 85 363 121.30
6 6 BC17002207 sayani mandal SC N 80 410 121.00
7 7 BC17002092 mukti pada senapati SC N 88 328 120.80
8 8 BC17004769 KOUSHIK DAS SC N 80 369 116.90
9 9 BC17004181 GOUTAM SHIT SC N 81 347 115.70
10 10 BC17000105 rupam gharai SC N 79 366 115.60
11 11 BC17003460 PRASANTA NAYEK SC N 81 333 114.30
12 12 BC17002369 MANAS BAR SC N 77 365 113.50
13 13 BC17002910 RAJESH SHIT SC N 74 386 112.60
14 14 BC17003907 bikram shit SC N 80 325 112.50
15 15 BC17001420 SATYAJIT DAS SC N 77 344 111.40
16 16 BC17000719 JOYITA RAUL SC N 74 373 111.30
17 17 BC17004753 SUBRATA DAS SC N 76 351 111.10
18 18 BC17002436 BAPPADITYA BARMAN SC N 78 325 110.50
19 19 BC17002309 KINJAL DAS SC N 74 361 110.10
20 20 BC17001089 shuvankar jana SC N 70 371 107.10
21 21 BC17004448 NITAI GHORAI SC N 61 347 95.70
22 22 BC17002848 PABITRA KUILYA SC N 61 341 95.10
23 23 BC17001092 BIKASH BHUNIA SC N 64 288 92.80
24 24 BC17001118 meghdut digar SC N 60 319 91.90
25 25 BC17004125 CHIRANJIT BHUNIA SC N 56 319 87.90
26 26 BC17001336 SOUMEN GHORAI SC N 53 314 84.40
27 27 BC17002370 SUBHANKAR PANDIT SC N 53 303 83.30
28 28 BC17004808 KEYA MONDAL SC N 50 274 77.40
29 29 BC17005173 premangshu mondal SC N 46 290 75.00