BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST 2016-17 [ INTAKE : GEN-26, SC-11, ST-03, OBC A-05, OBC B-03, GEN PH-01 ]
 B.SC HONOURS ZOOLOGY SC ALL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC16001257 DIBYENDU BHUNIA SC N 88 364 124.40
2 2 BC16003003 DHARITRI JANA SC N 86 376 123.60
3 3 BC16000695 RUNA SHIT SC N 84 383 122.30
4 4 BC16002563 GOBINDA BERA SC N 84 380 122.00
5 5 BC16002637 BHABESH GUCHHAIT SC N 82 386 120.60
6 6 BC16000941 SIDDHESWAR JANA SC N 81 393 120.30
7 7 BC16001329 BHABANI SANKAR PRADHAN SC N 80 403 120.30
8 8 BC16002134 binoy kumar jana SC N 81 379 118.90
9 9 BC16005008 SUPARNA MONDAL SC N 80 379 117.90
10 10 BC16000598 SANJIB JANA SC N 84 336 117.60
11 11 BC16006470 PRANAB BARMAN SC N 81 366 117.60
12 12 BC16005585 LIPI MANGAL SC N 80 372 117.20
13 13 BC16003500 irabati bag SC N 78 373 115.30
14 14 BC16004272 BISWANATH GHORAI SC N 78 369 114.90
15 15 BC16002185 BISWANATH GHORAI SC N 78 369 114.90
16 16 BC16002079 SAMIR GHORAI SC N 80 347 114.70
17 17 BC16002745 ARNAB SHIT SC N 77 358 112.80
18 18 BC16002781 raju jana SC N 76 368 112.80
19 19 BC16002039 SUPARNA SHYAMAL SC N 77 351 112.10
20 20 BC16000235 ABESH KUMAR SHIT SC N 77 348 111.80
21 21 BC16004149 SHIULI PRADHAN SC N 77 342 111.20
22 22 BC16001627 PRANAB PATRA SC N 73 382 111.20
23 23 BC16001814 INDRANI GHARAI SC N 73 356 108.60
24 24 BC16006060 SUBHADEEP NAYEK SC N 76 315 107.50
25 25 BC16005502 RAHUL DAS SC N 75 319 106.90
26 26 BC16003284 SONALI SENAPATI SC N 71 344 105.40
27 27 BC16004575 sasadhar mandal SC N 70 351 105.10
28 28 BC16002232 ANUBHAB SHIT SC N 73 313 104.30
29 29 BC16000442 SUBHADIP SAHOO SC N 65 357 100.70
30 30 BC16005218 PULAK GIRI SC N 68 311 99.10
31 31 BC16002692 KARTICK SHIT SC N 67 311 98.10
32 32 BC16002108 USHA DAS SC N 63 331 96.10
33 33 BC16003447 subhankar roy SC N 62 338 95.80
34 34 BC16003473 SHESADRI SEKHAR SHIT SC N 67 285 95.50
35 35 BC16000837 SEULI PATRA SC N 65 300 95.00
36 36 BC16000014 BIBEK BERA SC N 65 294 94.40
37 37 BC16006305 MADHURI DOLAI SC N 55 357 90.70
38 38 BC16005427 SUBARNA SAHA SC N 56 302 86.20
39 39 BC16002645 SUPARNA DAS SC N 51 328 83.80
40 40 BC16005984 BHAKTIPADA DAS SC N 50 294 79.40
41 41 BC16004269 SAYANTAN PATRA SC N 51 281 79.10
42 42 BC16002720 VISHMA GHORAI SC N 47 290 76.00