BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.SC HONOURS GEOGRAPHY ST ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17004170 UTPAL SING ST N 87 395 126.50
2 2 BC17000774 NABANITA TUDU ST N 81 413 122.30
3 3 BC17005010 SONAMANI HEMRAM ST N 80 364 116.40
4 4 BC17003639 MAKRA SINGH ST N 78 355 113.50
5 5 BC17001007 MRINMOYEE BESRA ST N 72 386 110.60
6 6 BC17003200 JYOSTHNA MURMU ST N 76 338 109.80
7 7 BC17002429 PURUSOTTAM HANSDA ST N 77 318 108.80
8 8 BC17002179 INDRANI SING ST N 72 315 103.50
9 9 BC17004241 TUFAN MURMU ST N 73 301 103.10
10 10 BC17004591 ALAK HEMRAM ST N 68 301 98.10
11 11 BC17003486 TANUSHREE MAJHI ST N 62 323 94.30
12 12 BC17002794 MADHUSUDAN HEMBRAM ST N 0 279 27.90