BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.A HONOURS ENGLISH SC ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17002781 SYANDAN DOLAI SC N 87 404 127.40
2 2 BC17002207 sayani mandal SC N 86 410 127.00
3 3 BC17001801 KRISHNA DOLAI SC N 88 387 126.70
4 4 BC17003311 TRISHA MAITY SC N 84 419 125.90
5 5 BC17000526 subhadip ghorai SC N 86 398 125.80
6 6 BC17000852 MITALI PATRA SC N 86 395 125.50
7 7 BC17000212 APARNA SINGHA SC N 86 385 124.50
8 8 BC17004002 ARCHISMAN BAG SC N 84 401 124.10
9 9 BC17002174 JOYDEB SHIT SC N 80 430 123.00
10 10 BC17002463 RAHUL BERA SC N 83 394 122.40
11 11 BC17004386 ANIMESH SHYAMAL SC N 81 403 121.30
12 12 BC17004129 MOUMITA JANA SC N 80 413 121.30
13 13 BC17000425 AYANTIKA JANA SC N 80 411 121.10
14 14 BC17002438 SOUMEN MUNDA SC N 83 374 120.40
15 15 BC17001715 SRABANI DAS SC N 80 402 120.20
16 16 BC17002790 PRATYUSHA MONDAL SC N 88 321 120.10
17 17 BC17004385 ARPAN BERA SC N 80 395 119.50
18 18 BC17004676 SUJAY BERA SC N 80 386 118.60
19 19 BC17000854 SUJAY BERA SC N 80 386 118.60
20 20 BC17001104 DEBASIS RANA SC N 83 344 117.40
21 21 BC17000537 CHANDAN DAS SC N 76 389 114.90
22 22 BC17002904 APARNA SHIT SC N 73 417 114.70
23 23 BC17001130 JAYDEV KUILYA SC N 74 402 114.20
24 24 BC17000105 rupam gharai SC N 77 366 113.60
25 25 BC17000358 MOUMITA DAS SC N 76 365 112.50
26 26 BC17000108 ISHANI BISWAS SC N 76 363 112.30
27 27 BC17001411 ARUNITA PRADHAN SC N 77 348 111.80
28 28 BC17003422 samiran bera SC N 77 334 110.40
29 29 BC17001420 SATYAJIT DAS SC N 74 344 108.40
30 30 BC17000379 JAYITA MAJI SC N 74 334 107.40
31 31 BC17000596 JULI KUILA SC N 72 345 106.50
32 32 BC17003075 CHANDRAKANTA PRAMANIK SC N 74 320 106.00
33 33 BC17004157 GOPAL SENAPATI SC N 68 375 105.50
34 34 BC17001144 APARNA GUCHHAIT SC N 68 368 104.80
35 35 BC17004448 NITAI GHORAI SC N 70 347 104.70
36 36 BC17000135 BISWANATH SHIT SC N 73 316 104.60
37 37 BC17000881 TUNTUNI GIRI SC N 68 351 103.10
38 38 BC17000366 SAHIL DAS SC N 73 300 103.00
39 39 BC17001091 MALOYKANTI MALLIK SC N 70 320 102.00
40 40 BC17000665 SUSMITA JANA SC N 61 396 100.60
41 41 BC17001459 samir bera SC N 61 385 99.50
42 42 BC17000981 MAHIM GIRI SC N 64 340 98.00
43 43 BC17000205 RITU SHIT SC N 63 336 96.60
44 44 BC17000712 SANDIP SHIT SC N 62 345 96.50
45 45 BC17002856 SHRABANTI PATRA SC N 61 339 94.90
46 46 BC17002066 JAGANNATH DOLAI SC N 65 289 93.90
47 47 BC17000983 PRANTIK HATI SC N 63 305 93.50
48 48 BC17000924 ANUPAMA ROUTH SC N 60 326 92.60
49 49 BC17003776 RAJESH MIDYA SC N 60 326 92.60
50 50 BC17003434 SAMPA SIKDAR SC N 58 330 91.00
51 51 BC17002986 SUPRIYA MUKHI SC N 56 290 85.00
52 52 BC17003636 SOUVIK BAR SC N 40 278 67.80
53 53 BC17000722 MILAN KUMAR BAG SC N 40 250 65.00