BELDA COLLEGE
FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
 B.A HONOURS EDUCATION SC ALL FINAL MERIT LIST FOR 1ST YEAR ADMISSION (2017-18)
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC17002291 RAKHI OJHA SC N 90 414 131.40
2 2 BC17000425 AYANTIKA JANA SC N 87 411 128.10
3 3 BC17000875 SATYAJIT PATRA SC N 85 396 124.60
4 4 BC17003210 KAJAL DANDAPATH SC N 83 386 121.60
5 5 BC17002703 CHANDAN KUMAR BARMAN SC N 84 375 121.50
6 6 BC17001233 ABHIJIT SHIT SC N 85 362 121.20
7 7 BC17000942 tamal jyoti jana SC N 81 363 117.30
8 8 BC17003693 SAJANI BARMAN SC N 78 372 115.20
9 9 BC17002170 suvajit bar SC N 78 367 114.70
10 10 BC17000108 ISHANI BISWAS SC N 78 363 114.30
11 11 BC17004835 MITALI MANNA SC N 76 377 113.70
12 12 BC17002101 SAMIRAN GIRI SC N 76 361 112.10
13 13 BC17000843 AMIT PATRA SC N 72 366 108.60
14 14 BC17004174 DEBABRATA BADHUK SC N 75 326 107.60
15 15 BC17001818 RAJKUMAR SHYAMAL SC N 70 369 106.90
16 16 BC17005185 BRINDABAN JANA SC N 73 337 106.70
17 17 BC17000981 MAHIM GIRI SC N 71 340 105.00
18 18 BC17005350 mihir jana SC N 71 325 103.50
19 19 BC17001326 SUJOY SANA SC N 68 347 102.70
20 20 BC17002008 BISHNU SHYAMAL SC N 70 326 102.60
21 21 BC17003434 SAMPA SIKDAR SC N 68 330 101.00
22 22 BC17001264 SANJU PATRA SC N 70 303 100.30
23 23 BC17001733 NAYAN MANDAL SC N 64 329 96.90
24 24 BC17000255 BABY SANTRA SC N 63 318 94.80
25 25 BC17002200 NIRMAL SHIT SC N 65 294 94.40
26 26 BC17000120 MAMPI DAS SC N 58 361 94.10
27 27 BC17005263 CHUMKI BAR SC N 62 314 93.40
28 28 BC17003168 JAYASRI GHORAI SC N 60 319 91.90
29 29 BC17002156 KAMALAKANTA MANDAL SC N 62 293 91.30
30 30 BC17004861 SUMIT GIRI SC N 61 267 87.70
31 31 BC17001102 ENGREJ BERA SC N 58 295 87.50
32 32 BC17001698 SWATI SHIT SC N 56 278 83.80
33 33 BC17003636 SOUVIK BAR SC N 54 278 81.80
34 34 BC17000423 BIKASH MANDAL SC N 48 254 73.40
35 35 BC17001749 avik sarkar SC N 46 250 71.00
36 36 BC17002978 PALLABI JANA SC N 46 235 69.50
37 37 BC17002178 LALTU BHUNIA SC N 0 406 40.60
38 38 BC17003321 GOURAV BHUNIA SC N 0 395 39.50
39 39 BC17001751 SAGARIKA BERA SC N 0 360 36.00
40 40 BC17003056 tanushree shit SC N 0 329 32.90
41 41 BC17002417 SHYAM GHORAI SC N 0 285 28.50